Suunnittelu Kunnari - näkemystä ja kokemusta unelmiesi toteuttamiseen

Suunnittelu Kunnari on hyvällä suunnittelulla puoliksi tehtyyn -uskova suunnittelutoimisto. Suunnittelussamme tasapaino olennaisen ja yksityiskohtaisuuden välillä syntyy vankan kokemuksen, perusteellisen selvitystyön ja tarkan mitoituksen tuloksena. Valvontatyössämme tarkkaavaisuus ja uteliaisuus sekä tiedon jakaminen ovat perusta suunniteltuun lopputulokseen ja hyvää rakennustapaan.

Asiantuntemusta pientalohankeisiin

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on lakiin kirjattu huolehtimisvelvollisuus – on huolehdittava siitä, että suunnittelu ja toteutus tehdään säännösten, määräysten ja luvan mukaisesti. Velvollisuuden täyttymiseksi asiantuntemus on hankittava sopimuksin.

Vankkaa kokonaisnäkemystä pääsuunnitteluun.

Pääsuunnittelijana vastaamme hankkeesi suunnittelusta. Vastuullamme on muodostaa eri suunnittelualojen suunnitelmista kokonaisuus, joka vastaa laajuudeltaan ja laadultaan kaikkia niitä vaatimuksia joita rakentamiselle ja rakentamispaikalle on asetettu laissa, määräyksissä ja viranomaisohjeissa. Pääsuunnittelijana olemme tärkein luottokumppanisi suunnittelun aikana.

Turvaa ja taloudellisuutta rakennesuunnitteluun

Kun arkkitehtuuri on määrittänyt tilan, sijainnin ja muodon on rakennesuunnittelun vuoro. On ratkaistava miten muoto saa rakenteensa puusta, betonista tai teräksestä, jonka muotonsa säilyttäen on kannettava kuormaa, kestettävä tulta, jäätä ja aikaa, eristettävä vettä, ilmaa, lämpöä ja ääntä, vangittava katseita tai pysyttävä huomaamattomana. Suunnittelu Kunnari tarjoaa kaiken tämän turvallisesti ja taloudellisesti.

Luotettavaa laatunäkemystä työnjohtoon

Vastaava työnjohtaja nimetään luvanvaraisissa hankkeissa ennen kuin työt kohteessa aloitetaan. Hänen vastuullaan on työn suorittaminen lakien, määräysten ja lupaehtojen mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Laadun suhteen vastaavalla työnjohtajalla on keskeinen asema ja vastuu. Suunnittelu Kunnari tarjoaa vastuullista ja laatukeskeistä työnjohtoa rakentamiseen.

Osaamista ja tekoja

Ei ne suuret sanat, vaan ne huomatut teot. Suunnittelu Kunnarilla on näyttöä osaamisesta pää- ja rakennesuunnittelusta sekä vastaavan työnjohtajan toiminnasta useissa erilaisissa kohteissa, aina uudiskohteista täydellisiin remonttikohteisiin.

Tekijä

Suunnittelu Kunnari Oy on syksyllä 2015 perustettu yhden miehen suunnittelutoimisto. Yrityksen perustaja on rakennusinsinööri Kimmo Kunnari, jonka usean kymmenen vuoden kokemus suunnittelusta ja valvonnasta sekä verkostoitunut toiminta muiden asiantuntijoiden kanssa ovat yrityksen voimavara.