Suunnittelu Kunnari

Vankkaa kokonaisnäkemystä pääsuunnitteluun

Pääsuunnittelijana vastaamme hankkeesi suunnittelusta. Vastuullamme on muodostaa eri suunnittelualojen suunnitelmista kokonaisuus, joka vastaa laajuudeltaan ja laadultaan kaikkia niitä vaatimuksia joita rakentamiselle ja rakentamispaikalle on asetettu laissa, määräyksissä ja viranomaisohjeissa. Pääsuunnittelijana olemme tärkein luottokumppanisi suunnittelun aikana.

 

Pääsuunnittelija nimetään jo lupaa haettaessa. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluvana autamme rakennustyypin ja rakennustavan valinnassa. Varmistamme lähtötietojen riittävyyden, opastamme muiden suunnittelijoiden valinnassa ja tarvittavien suunnittelusopimusten laadinnassa. Pääsuunnittelijana olemme vastuussa rakennuslupa-asiakirjojen laadinnasta ja niiden toimittamisesta viranomaisille. Rakentamisen aikana vastuullamme on muutossuunnitelmien yhteensovittaminen ja niiden päivittäminen suunnitelmiin.

 

Pääsuunnittelijana tunnemme hankkeen eri suunnittelualojen sisältövaatimukset, tunnistamme rajapinnat niiden väliltä ja vastuullamme on poistaa niistä ristiriitaisuudet. Ymmärrämme erityissuunnittelun tarpeen ja varmistamme, että riittävästi asiantuntemusta on käytettävissä suunnittelussa.

 

Usein pääsuunnittelija toimii pientalohankkeessa myös rakennussuunnittelijana. Rakennussuunnittelijana laadimme hankkeen rakennuslupahakemukseen tarvittavat pääpiirustukset, jotka toimivat myös muiden suunnittelijoiden lähtötietoina omaan suunnitteluun. Lisäksi laadimme tai vastaamme muiden selvitysten ja laskelmien laadinnasta, jotka rakennuslupahakemukseen vaaditaan.

 

Rakentamisen aikana rakennussuunnittelijana laatii pääpiirustuksista mitoitetut työpiirustukset työmaan käyttöön. Lisäksi rakennusosasuunnitelmat kuten ikkuna- ja ovikaaviot, kalustepiirrokset ja pintarakennemääritykset kuuluvat myös tehtäviimme rakennussuunnittelijana mikäli suunnittelusopimukseen ne sisällytetään.